Skip to main content

Cor Schot

AUTHOR

Cor Schot

Meet the author

Cor Schot

Cor Schot is na een technische opleiding aan de MTS zijn loopbaan begonnen bij het Korps Rijkspolitie in  Barendrecht.

In de paar jaren dat hij daar werkte werd zijn interesse voor het verkeer, met name het vrachtvervoer, steeds groter. Hij volgde bij de verkeersschool van de Rijkspolitie in Bilthoven de (rij)opleiding verkeerssurveillant en werd geplaatst bij de regionale verkeersdienst van de Rijkspolitie te Dordrecht, waar hij assisteerde bij vele grootscheepse wegcontrole ’s.

Na een aantal jaren begon Cor bij het toenmalige Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KCGS) te Rotterdam, het huidige ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Hier heeft hij uitgebreid kennis opgedaan van het vervoer van gevaarlijke stoffen, zowel van de theorie als de praktijk. Aanvankelijk met de focus op het zeevervoer en het wegvervoer, later ook op de binnenvaart. In die tijd is hij ook gestart met het geven van ADR- en VCA cursussen voor landelijke opleiders.

Later kwam het verzoek van een scheepvaart-expertisebedrijf om daar te komen werken en de stap naar het bedrijfsleven is toen gemaakt. Naast schade-expertise bestond het grootste deel van zijn werkzaamheden uit het inspecteren en controleren van containerladingen met gevaarlijke stoffen, de bijbehorende vrachtdocumenten en manifesten voor een aantal rederijen. In die periode is hij ook begonnen met het schrijven van cursussen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook verzorgde Cor vele cursussen voor transportondernemingen, overslagbedrijven en (binnenvaart) rederijen. Later werden deze werkzaamheden aangevuld met incidentenmanagement en gasmetingen in containers.

Sinds de verplichting van de Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen per 1-1-2000 zijn door Cor, als extern Veiligheidsadviseur ADR, ADN en RID, honderden audits gedaan en jaarverslagen gemaakt.

Momenteel is hij met veel plezier en inzet nog volop bezig als Veiligheidsadviseur met het uitvoeren van audits, het geven van cursussen en het uitvoeren van werkzaamheden voor het CBR/CCV en het nodige vrijwilligerswerk.

Recent Publications