Skip to main content

Drie vragen voor redacteur Cor Schot

March 2023

  1. Waarom is jouw vakgebied belangrijk?

ADN gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen, in de ruimste zin van het woord. Omdat bij incidenten met gevaarlijke stoffen de schade en letsel zeer groot kunnen zijn, is het belangrijk dat alle betrokkenen een gedegen kennis hebben van de materie. Maar ook dat documenten bij het vervoer foutloos zijn. Wat mij betreft ligt hier de basis: als die al niet in orde is, nemen risico’s bij het vervoer aanzienlijk toe.

 

  1. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het ADN en kun je iets zeggen over de achtergrond hiervan?

Iedere twee jaar, in het oneven jaar, worden er wijzigingen in de vervoerswetgeving doorgevoerd. Omdat multimodaal vervoer toeneemt zullen de diverse vervoerswetgevingen goed op elkaar moeten worden afgestemd. Wanneer er iets wijzigt in de IMDG-code (zeevervoer) heeft dat meestal ook consequenties voor het Europees vervoer, zoals het ADN. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het herziene ADN.

 

  1. Wat is de belangrijkste les voor gebruikers van het ADN?

Ik vind het heel belangrijk om bij een zoektocht naar een antwoord eerst de vraag goed te lezen. Het blijft echter wetgeving, met veel ambtelijke taal, wat dit niet gemakkelijk maakt. Als je twijfelt , over bijvoorbeeld de uitleg van een artikel, overleg dan altijd met een mede ADN-gebruiker of een adviseur.

Klik hier voor meer informatie over onze publicatie en de belangrijkste wijzigingen in het ADN.

Want to know more?

Wencke Boerrigter
Managing Director